Přehled výuky (akademický rok 2020/2021)

Studijní obor Předmět Ročník ZS LS
Všeobecné lékařství Lékařská chemie a biochemie I. I. - 6/3 Z
Lékařská chemie a biochemie II. II. 6/3 Z, ZK -
Pathobiochemie ** IV. 30 Z -
Klinická biochemie * V. 30 Z, ZK (blokové studium)
Zubní lékařství Chemie a biochemie I. 3/3 Z 3/3 Z, ZK
Biochemie II. II. 2/2 Z, ZK -
* Garantem výuky je Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni, podrobněji viz ZDE
** Předmět Pathobiochemie je volitelný v rámci kreditního systému, ostatní předměty jsou povinné